Psi k adopci

Timi, 11 měsíční pes, Anatolský pastevecký pes nebo jeho kříženec.


Kontakt

Město Skuteč
Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč
731 557 489, 731 557 507
00270903
DIČ CZ00270903